Chuyển nhượng tên miền

Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTT ngày 26/6/2016 hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (Chuyển nhượng tên miền) được cấp không…

Hỗ Trợ Tên Miền

Khách hàng đăng kí và quản lý tên miền tại S2U được nhận sự hỗ trợ tận tình trong tất cả các thao tác. Giao diện quản trị Khách hàng…