Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 750.000₫ 460.000₫ Miễn phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 650.000₫ 350.000₫ Miễn phí
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
350.000₫ 200.000₫ Miễn phí
.name.vn 100.000₫ 50.000₫ Miễn phí

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 250.000₫ 280.000₫ 250.000₫
.net 300.000₫ 300.000₫ 300.000₫
.org 350.000₫ 350.000₫ 350.000₫
.biz 320.000₫ 350.000₫ 320.000₫
.info 350.000₫ 350.000₫ 350.000₫
.asia 450.000₫ 450.000₫ 450.000₫
.mobi 500.000₫ 500.000₫ 500.000₫
.xxx 3.000.000₫ 3.000.000₫ 3.000.000₫
.tv 850.000₫ 850.000₫ 850.000₫
.co 850.000₫ 820.000₫ 850.000₫
.us 280.000₫ 280.000₫ 280.000₫
.eu 300.000₫ 300.000₫ 300.000₫
.site 900.000₫ 900.000₫ 900.000₫
.tel 400.000₫ 400.000₫ 400.000₫
.zone 800.000₫ 800.000₫ 800.000₫
.shop 900.000₫ 900.000₫ 900.000₫
.blog 800.000₫ 800.000₫ 800.000₫

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 50.000₫ 300.000₫ 50.000₫
.top 350.000₫ 350.000₫ 350.000₫
.in 500.000₫ 500.000₫ 500.000₫
.co.in 250.000₫ 250.000₫ 250.000₫
.firm.in 250.000₫ 250.000₫ 250.000₫
.net.in 250.000₫ 250.000₫ 250.000₫
.org.in 250.000₫ 250.000₫ 250.000₫
.com.co 850.000₫ 850.000₫ 850.000₫
.me 750.000₫ 750.000₫ 750.000₫
.online 950.000₫ 950.000₫ 950.000₫
.cc 800.000₫ 780.000₫ 800.000₫
.name 250.000₫ 250.000₫ 250.000₫
.gen.in 250.000₫ 250.000₫ 250.000₫
.ind.in 250.000₫ 250.000₫ 250.000₫
.tw 1.000.000₫ 1.000.000₫ 1.000.000₫
.land 750.000₫ 750.000₫ 750.000₫
.company 480.000₫ 500.000₫ 480.000₫
.gift 500.000₫ 500.000₫ 500.000₫
.marketing 781.000₫ 781.000₫ 781.000₫
.media 750.000₫ 750.000₫ 750.000₫
.website 550.000₫ 550.000₫ 550.000₫
.ws 600.000₫ 600.000₫ 600.000₫
0909833397